Thiết kế & Thi công

Mô hình tổng thầu Thiết kế và Thi công (Design & Build) là xu hướng tất yếu mang lại hiệu quả cao cho các công trình xây dựng dựa trên dự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và tin tưởng lẫn nhau.

Do tính liên tục, các giải pháp tối ưu, đồng bộ trong thiết kế và thi công nên các công trình, dự án thực hiện theo phương thức tổng thầu Design & Build sẽ tiết giảm tối thiểu 10% chi phí và 30% thời gian thi công.

Với lợi thế nguồn lực là các kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư, 3N đáp ứng được vai trò, nhiệm vụ của tổng thầu Design & Build.

Quản lý:

Sự tập trung trách nhiệm trong Design & Build dựa trên sự liên kết chặt chẽ và tính liên tục của của hai khâu thiết kế và thi công giúp tối ưu hoá các giải pháp thiết kế và thi công, giảm các các khâu trung gian trong việc điều phối công việc, kiểm soát tốt các rủi ro trong mọi khâu và làm giảm tối đa những sai sót trong việc thực thi.

Chất lượng:

Việc một đơn vị thực hiện thiết kế và xây dựng, giúp đồng bộ các tiêu chuẩn, các quy trình quản lý chất lượng, các giải pháp trong thi công, chất lượng công trỉnh sẽ được kiểm soát tốt nhất.

Tiến độ:

Design & Build giúp rút ngắn thời gian vì tính liên kết và thống nhất trong thiết kế và thi công, tối ưu hoá trong giải pháp và giảm các khâu trung gian do đó rút ngắn được tiến độ thực hiện dự án.

Chi phí:

Hiệu quả trong quản lý ngân sách dự án, kiểm soát chi phí tối ưu và đạt lợi ích do tiết giảm thời gian thi công.

Bài Viết Khác