Quản lí dự án

Thực hiện các dịch vụ:

Tư vấn pháp lý cho dự án

Tư vấn pháp lý về đất đai

Tư vấn các bước chuẩn bị đầu tư dự án:

  • Thủ tục về môi trường
  • Thủ tục về PCCC
  • Thủ tục vê chủ trương đầu tư
  • Thủ tục về giấy phép xây dựng

Giải pháp về thiết kế bố trí tổng mặt bằng theo quy trình công nghệ

Giải pháp về thiết kế kiến trúc và công năng.

 

Bài Viết Khác