Cụm nhà máy Wash – May Bình Định

Địa điểm: Tam Quan, Bình Định

Quy mô: 3,2 ha

Nhà xưởng: 12.000 m2, gồm 3 nhà máy

  • Nhà máy wash 1 (3.000 m2)
  • Nhà máy wash 2 (3.000 m2)
  • Nhà máy may 1 (6.000 m2)

Các hệ thống hạ tầng giao thông,

Hệ thống cơ điện, PCCC,

Hệ thống cung cấp hơi nhiệt, khí nén.

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống xử lý nước thải (1.000m3/ngày đêm)

Hệ thống giám sát an ninh

Thời gian thực hiện dự án:

  • Chuẩn bị đầu tư: 12 tháng
  • Thi công: 12tháng

Bài Viết Khác